วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Forward Email : เวลาทำบุญให้อธิษฐานแบบนี้...จะดีแก่ตัวเรา

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

ขอบุญจาก............(ธรรมทาน,สังฆทาน,วิหารทาน )นี้ จงถึง
แก่เจ้ากรรมนายเวรและผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มาถึงตัวทุกภพทุก ภูมิ
ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน
หากไม่ถึงเพียงใดขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า
ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง
และได ้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ
ขอท่านพระ ยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญ บุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น